Vormerkung

Om de overdracht van bijvoorbeeld een woning te laten plaatsvinden is een akte (van levering) vereist. Volgens de wet dient: “de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan, indien de koper een natuurlijk...

VERJARING

VERJARING
Als iemand volgens het kadaster eigenaar is van een perceel grond, wil dat niet per definitie zeggen dat hij daadwerkelijk de eigenaar is. Er zijn meerdere oorzaken waarom iemand geen eigenaar is, ook al staat hij bij het kadaster wel als zodanig...