Past uw testament u nog?

                                                                       Het maken van een testament is natuurlijk niet de leukste activiteit die u kunt verzinnen. Maar zoals voor veel zaken is het toch van het grootste belang dat u daar met...

Vormerkung

Om de overdracht van bijvoorbeeld een woning te laten plaatsvinden is een akte (van levering) vereist. Volgens de wet dient: “de koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan, indien de koper een natuurlijk...