VERJARING

VERJARING
Als iemand volgens het kadaster eigenaar is van een perceel grond, wil dat niet per definitie zeggen dat hij daadwerkelijk de eigenaar is. Er zijn meerdere oorzaken waarom iemand geen eigenaar is, ook al staat hij bij het kadaster wel als zodanig...